دانلود مقاله ارايه يکروش بهينه ي مات زدايي از تصاوير با روش رگرسيون کرنل در pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارايه يکروش بهينه ي مات زدايي از تصاوير با روش رگرسيون کرنل در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارايه يکروش بهينه ي مات زدايي از تصاوير با روش رگرسيون کرنل در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارايه يکروش بهينه ي مات زدايي از تصاوير با روش رگرسيون کرنل در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارايه يکروش بهينه ي مات زدايي از تصاوير با روش رگرسيون کرنل در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات: 5
چکیده:
یکی از عوامل مهم تخریب تصاویر، ماتی است. ماتزدایی این تصاویر تبدیل به یک موضوع به روز و چالشبرانگیز برای محققان شده است. هدف این مقاله بهبود روش رگرسیون کرنل برای غلبهی بر این مشکل است. رگرسیون کرنل یک روش غیرپارامتریاست که برای حل بسیاری از مشکلات پردازشتصویر مانند نویززدایی و درونیابی کاربرد دارد. در این مقاله یک الگوریتم بر مبنای رگرسیون کرنل برای مات زدایی تصاویر ارایه شده است. این روش دارای حداقل فرضیات است. در کارهای قبلی ماتزداییغیرپارامتر در دو گام متوالی یعنی ابتدا ماتزدایی و به دنبال آن نویززدایی انجام میشد. در روشرگرسیون کرنل این دو گام همزمانانجام میشود. مقایسه عددی و بصری با روشهای ماتزدایی موجود، نشان میدهد کارایی روش پیشنهادی رگرسیون کرنل درمواردیکهSNRبالاتر است، عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها دارد؛ هر چند که با SNRکم نیز نتایج قابل قبولی ارائه میدهد.علاوه بر این، روشماتزدایی مبتنی بر کرنل در مقایسه با فیلتر وینر اثرات حلقه کمتری تولید میکند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 252 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:03 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود مقاله تاثير ترکيب و مورفولوژي کاتد از نوع مواد اکسيد پروسکايت بر عملکرد پيل سوختي (PCMFC)اکس


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير ترکيب و مورفولوژي کاتد از نوع مواد اکسيد پروسکايت بر عملکرد پيل سوختي (PCMFC)اکسيد جامد سراميکي پروتونيک در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير ترکيب و مورفولوژي کاتد از نوع مواد اکسيد پروسکايت بر عملکرد پيل سوختي (PCMFC)اکسيد جامد سراميکي پروتونيک در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير ترکيب و مورفولوژي کاتد از نوع مواد اکسيد پروسکايت بر عملکرد پيل سوختي (PCMFC)اکسيد جامد سراميکي پروتونيک در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير ترکيب و مورفولوژي کاتد از نوع مواد اکسيد پروسکايت بر عملکرد پيل سوختي (PCMFC)اکسيد جامد سراميکي پروتونيک در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک
تعداد صفحات: 6
چکیده:
افزایش بازده پیلهای سوختی اکسید جامد دردمای کاری پایین برای کاربردی بودن این منابع جدید تامین کننده انرژی ضروری به نظر می رسد پیلهای سوختی با ممبران سرامیکی پروتونیک برپایه الکترولیت هادی پروتونی اخیرا به دلیل انرژی اکتیواسیون کم و بازده انرژی بالا موردتوجه قرارگرفته اند این مقاله به مقایسه و بررسی دلایل اختلاف درعملکرد چند پیل سوختی پرداخته است عوامل موثربرانتخاب کاتد و مورفولوژی کاتد بررسی شد کاتدپیل های سوختی ازاکسیدهای پروسکایت باترکیبات متفاوت مطالعه شد همچنین ولتاژ مدارباز و دانسیته انرژی و مقاومت پلاریزاسیون الکترودها دررنج دمای 650-7–درجه سانتیگراد بررسی و باهم مقایسه شدند مطالعات نشان میدهد که کاتد (SSC) Sm7.5Sr7.5CoO3 بالاترین عملکرد با ماکزیمم دانسیته انرژی 528mWcm-2 ولتاژ مدارباز 1015V و پایین ترین مقاومت پلاریزاسیون اکلترود 015cm2دردمای 700درجه را دربین کاتدهای دیگر دارا می باشد و همچنین درپیل های سوختی اکسید جامد تک اتاقکی با کاتد sSC به علت تشکیل فازهایی باهدایت الکتریکی و یونی کمتر روی سطح کاتدعملکرد پیل کاهش می یابد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 268 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:03 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود مقاله آبخيزهاي شمال کشور ، کانون بحران هاي آتي در pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آبخيزهاي شمال کشور ، کانون بحران هاي آتي در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آبخيزهاي شمال کشور ، کانون بحران هاي آتي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آبخيزهاي شمال کشور ، کانون بحران هاي آتي در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آبخيزهاي شمال کشور ، کانون بحران هاي آتي در pdf :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: 30

چکیده:

طی سی سال (1365-1335) نیمی از مساحت جنگلهای شمال تغییر کاربری داده شده و از فهرست جنگل خارج گردید (از 3/6 به 1/8 میلیون هکتار) . مطابق برآوردهای جهانی، در صورت تداوم روال جاری در بهره برداری ازمنابع آب و خاک، تا سال 2025 رطوب خاک های کشور نسبت به ابتدای سال 2000 بطور متوسط 20 دصد کاهش خواهد یافت. میزان فرسایش و جابجایی خاک در آبخیزهای شمال ایران حدود 180-130 میلیون تن در سال است. از نظر جمعیت های انسانی، قریب به 15 درصداز جمعیت روستایی کشور در 3/5 درصد از سهم شمال از مساحت کل کشور استقرار یافته اند. به عبارت دیگر، این ناحیه چهار برابر ظرفیتی که دارد جمعیت را درخود جای داده است. همچنین 10/5 ردصد جمعیت کشور در آن محدوده زندگی میکنند. فشردگی حجمعیت در استان های شمالی بسیار زیاد و 2/5 برابر میانگین تراکم کشور است و در برخی مناطق (بابلسر، آمل، نول و محمودآباد) این نسبت به 5 برابر نیز می رسد. هفتاد درصد این جمعیت در نوار پایین و ماین بند آبخیزهای شمال مستقر هستند. لذاست که حداقل یک سوم مساحت جنگلهای شمال به جنلگهای مخروبه تبدیل شده اند. از آنجایی که در بسیاری از نواحی، این جنگلها در اراضی کم شیب تر واقع شده اند، اغلب درمعرض تغییر کاربری به کشتزار و باغ هستند. این جمعیت با نرخ رشد فزاینده موج بتغییر کاربری هایمتعدد و دستکاری در طبیعت شده زمینه وقوع رانش و جاری شدن رواناب و سیل های کوچک و بزرگ را فراهم نموده است. آمارهای سیل های اخیر رابطه مستقیمافزایش جمعیت، تخریب منابع و وقوع سیلاب را نشان می دهند. جنگلنشینان همچنین بطور سنتی به کشاروزی و دامداری اشتغال دارند. آنها بطور متوسط 2/5 برابر ظرفیت مراتع، دام را بصورت های متحرک و نیمه متحرک نگهداری می کنند که علاوه برچراندن خارج از فصل و انهدام مراتع، درزمان ییلاق و قشلاف و نیز زمان استقرار در محل، تعلیف نهالهای طبیعی جنگلی آتیه جنگل را نیز با خطر فقدان تجدید حیات طبیعی روبرو می سازند. شایان ذکر استبا این مقدار تلفات نهال می توان در هر سال نیم میلیون هکتار جنگل را نهالکاری نمود. در نظام بهره برداری طرحهای جنگلداری نیز می زا برداشت، مازاد بر ظرفیت جنگل بوده است. کمبود اراضی برای دفن زباله های شهری، آل.ودگی آب های سطحی و زیر زمینی، حذف عناصر گیاهی و جانوری و پرندگان ازچرخه های طبیعی، نمود آفات و بیماری هایگیاهی جدثید از جمله پیامدهای استقرار تعداد بیش از ظرفیت نابسامان جمعیت، نیز بهره برداری بی رویه و غلط از پهنه یکهزار کیلومتری خزر است. یکی از راهکارهای اصلاح و کنترل اموریکه پاره ای از آنها بطور خلاصه موررد ااره قرار گرفتند و نیز پیشگیری از بحرانهای اجتماعی و طبیعی آتی، تاسیس پایگاهی برای توسعه تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در شمال کشور است. تا ضمن پیش بینی مکان و زمان وقوع بحران های طبیعی و اجتماعی مرتبط با تخریب منابع، خدمات امدادی را بطریق مطلوب تر ارائه و با ثبت و ضبط مستمر دادهها در پایگاهاطلاعاتی ، امکان تحلیل موقعیتها فراهم آید و مدیریت پایدار اعمال گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 257 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:03 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود مقاله Effect of groundwater level changes on geodetic observations: case study of Tehran bas


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Effect of groundwater level changes on geodetic observations: case study of Tehran basin, Iran در pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Effect of groundwater level changes on geodetic observations: case study of Tehran basin, Iran در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Effect of groundwater level changes on geodetic observations: case study of Tehran basin, Iran در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Effect of groundwater level changes on geodetic observations: case study of Tehran basin, Iran در pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 84

تعداد صفحات: 2

چکیده:

The aquifer system of Tehran is located to the south side of Central Alborz. This basin is built on a Plio-Quaternary unconsolidated sediments about 50km larg from the north to the south (FIG-1). The formation of this foreland basin is associated with Alborz mountain structure. This basin is affected by numerous active thrusts in Plio-Quaternary time. The Tehran aquifer is charged mainly by Karaj and Kan alluvialcones.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 254 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:02 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود فيزيو تراپي قلبيدر عروقي و ريوي در pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فيزيو تراپي قلبيدر عروقي و ريوي در pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فيزيو تراپي قلبيدر عروقي و ريوي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود فيزيو تراپي قلبيدر عروقي و ريوي در pdf

تست و تمرین : عملکرد گردش خون اصلی دستگاه قلبی و تنفسی
احیای قلبی و عروقی : پایه شواهد، تأثیر و قابلیت‌ها برای عملی‌ بودن
بیماران مبتلا به اختلالات قلبی مزمن (واکنش‌های تمرین)
بیماران دارای نارسایی و اختلال قلبی مزمن
نارسایی قلبی کرونیک
افراد بعد از کاشت قلب
افراد با وسایل کمکی بطن چپ
افراد با بیماری قلبی ژنتیکی
افراد مبتلا به آنمی
افراد مبتلا به هایپر تنشن
افراد با دیابت نوع
نقش دارو
افراد با دیسفانکشن قلبی عروقی : پاسخ های تمرین
افراد با بیماری ریه محدودیت زا برای قلب
افراد با بیماری فضاهای بینابینی ریوی (Interstitial)
بیماران بعد از کاشت یا تعویض ریه
افراد مبتلا به آسم
افراد با فیبروسیس سیستیک
احیای قلبی و تنفسی : اجزاء معمول
تعریف، مقاصد، هدف و نتایج
وضعیت جاری
رفتارهای سلامت
اجزاء درمان فیزیکی
دخالت های پزشکی
آموزش
برنامه تمرین
اهداف کوتاه مدت
منع دخانیات
تغذیه و کنترل وزن
فعالیت فیزیکی و تمرین : بررسی های خاص
تست تمرین
آموزش فعالیت های تمرینی
احیای تنفس
فعالیت فیزیکی و تمرین : بررسی های خاص
مانیتور کردن
تست تمرین
احیای قلبی و تنفسی
تست تمرین : دیسفانکشن تنفسی قلبی ثانیه
اهداف : کوتاه مدت
اهداف : طولانی مدت
افراد با شرایط عضلانی اسکلتی
افراد با شرایط عضلانی عصبی
افراد مبتلا به آسیب یا زخم کورد کمری
افراد با تأثیرات کرونیک پولیو میلیتس
افراد با سندروم داون
افراد با شرایط بافت اتصال دهنده
افراد با شرایط روماتوئید
افراد با بیماری کبدی
افراد با شرایط کلیه ای
افراد با شرایط هماتولوژیکال
افراد با شرایط غده درون ریز
افراد با شرایط نقص ایمنی
افراد با شرایط مرتبط با تغذیه
افراد با Anoirexia Nervosa(بی اشتهایی عصبی_یک اختلال روانی)
تمرینات ماهیچه تنفسی
تشخیص در مورد ماهیچه تنفسی
تست قدرت عضله تنفسی
تست طول کشیدن کارعضله تنفسی
تمرینات ماهیچه ای دم
نقش تمرینات عضله تنفسی در سلامت
تمرینات عضله تنفسی در بیماری COPD : (بیماری مزمن انسداد ریوی)
آسم
فیبروسیس سیستیک
بیماری عضلانی عصبی و نورولوژیکال
نارسایی قلبی کرونیک
درمانهای مکمل به عنوان دخالت های درمانی فیزیکی قلبی و تنفسی
درمانهای مکمل کدامند ؟
مثالهایی از درمانهای گزینه ای و مکمل
دخالت های فکر ی / بدنی
تکنیکهای آگاهی از حرکت ها
انتقال شخصی انرزی درمانگر
دیدگاههایی درباره درمان گیاهی
اتصال و ارتباط عمیق فکر / بدن
مشکل موارد ثابت شده در علم
فاکتورهای خطر برای بیماری آئورت کرونر
کاهش استرس
هایپرتنشن
بیماری عروق کرونر
شرایط قلبی عروقی دیگر و بررسی های آن
نارسایی احتقان قلبی
بیماران در بخش مراقبت کرونر
شرایط تنفسی
آسم

تست و تمرین : عملکرد گردش خون اصلی دستگاه قلبی و تنفسی

اصول تمرین درمانی فیزیکی در مدیریت افراد با شرایط قلبی و عروقی اصلی می‌تواند بطور نرمال در برنامه‌های ساختار بندی شده یا در جلسات پی در پی به کار گرفته شوند.  برنامه‌های قلبی ساختاری و احیای قلبی تنفسی برنامه‌های درمانی چند بعدی هستند که ضروریات بهترین تمرین درمانی فیزیکی را ارائه می‌دهند. تمایزات میان برنامه‌های ساختار بندی شده در جمعیت بیماران اصلی نهفته است که مد نظر قرار می‌گیرند نه در اصول مدیریت درمانی فیزیکی

اصول کلی درمان قابل درک شامل کار تیمی، آموزش به بیماران، تست تمرین و آموزش است و نیز تغییر طولانی مدت نحوه زندگی و غیر است و این موارد در مورد گروههای بیمار رایج و معول است. نقش درمانگر فیزیکی به عنوان مأمور سلامت در مدیریت این گروه از بیماران مورد تأ‌کید قرار گرفته شده است. این اصول همچنین هنگامی به کار گرفته می‌شوند که سوء عملکرد قلبی و تنفسی در یک معاینه ثانویه تشخیص داده شود. برای مثال، در یک بیمار که تشخیص در مورد او گرفتگی ماهیچه‌های شانه است، اما سابقه بیماری قلبی نیز در او دیده می‌شود و یا دارای فاکتورهای خطرزا می‌باشد. این شرایط زیر برای کاربردهای اصلی تغییر یک برنامه ورزشی برای گرفتگی شانه گرفته شده است

منفعت اصلی از این برنامه‌ها بالابردن کیفیت زندگی و سطوح تحمل فعالیتهای روزانه است. یک هدف اساسی پایه‌گذاری تمرینات سلامت در طول زندگی است که شامل پیشگیری ثانویه است. کاربرد این اصل در مرکزیت مدیریت شرایط قلبی و عروقی قرار دارد. البته بسته به اینکه اولیه هستند یا ثانویه امروزه در تمرین کلی، بیماران (شامل کودکان) که به فیزیوتراپ‌ها تحویل داده می‌شوند و مشکلات عصبی عضلانی با عضلانی اسکلتی دارند بالاترین احتمال مشکل اساسی قلبی یا بیماری ریوی یا مربوط به فاکتورهای خطرناک است

خطوط هدایت بنا شده برای برنامه‌های احیا و فعالیت قلبی، عروقی شامل ارائه سرویس با مرکزیت بیمار است. هر دو برنامه روی تقویت سلامت قلب و عروق در طول برنامه‌های فردی تأکید دارند که برای بهبود وضعیت قلب و عروق طراحی شده‌اند بعلاوه آنها پیشگیری ثانویه را در طول تشخیص فاکتور خطر و تغییر در تلاش برای پیشگیری از پیشرفت بیماری و اتفاقات تلخ قلبی ارائه می‌کنند. این در دوره‌ای روی مقالات و کتب چاپ شده حجم اکسیژن VO2 max غالباً در مطالعات مورد گزارش قرار گرفت و برای تعبیر VO2 Peak حجم اکسیژن مورد استفاده قرار گرفت. علی رغم این واژه مورد استفاده توسط تخمین گرهای اصلی در هر مطالعه در خلاصه این مطالعات مورد استفاده قرار گرفت

احیای قلبی و عروقی : پایه شواهد، تأثیر و قابلیت‌ها برای عملی‌ بودن

اگرچه یک دیدگاه تیم با مدیریت و خط‌مشی چند وجهی، در مورد هر دو نوع برنامه مورد توجه است، افرادی که به طور منظم در برنامه شرکت می‌کنند قابلیت عملکردی آنها افزایش می‌یابد. استراتژی‌های مدیریت خود همان بدست گرفتن کنترل علائم و بدست آوردن اعتماد به نفس لازم می‌باشد. این نوع از کنترل شاید بهمترین دلیل ساده برای حمایت از دخالت برای مدیریت شرایط قلبی باشد. این جزء ممکن است به طور ساده در تعیین نتایج طولانی مدت مهم باشد. از قبیل درخواست‌های کاهش یافته برای مراقبت از سلامت و هزینه‌های مراقبت سلامت کمتر موثر بودن احیای قلبی عروقی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و با شواهد زیادی اثبات گردیده است. این برنامه‌ها بطور بین‌المللی استانداردهایی را تشخیص می‌دهند که به خوبی توضیح داده می‌شوند و برای تمام بیماران با شرایط قلبی و عروقی پیشنهاد می‌شوند. آنها در آموزش بیماران به طور خاص آمده‌اند شامل منع سیگار، تغذیه و کنترل وزن و ارتقاء مدیریت خود و آموزش. واژه نیازهای درجه نهایی مورد بازبینی قرار می‌گیرد، البته با دادن تأثیر احیا در افرادی که به شدت مورد نظر هستند با دادن این منابع و کاربردهای اقتصادی بزرگ در مورد نگهداری سلامت افراد و دفاتر خارجی پزشکان و بیماران، احیا می‌تواند به عنوان یک دخالت اصلی بجای یک اولویت دوم بعد از تأثیرات بعدی جراحی و پارا درمانی مورد حمایت قرار گیرد. احیای قلبی و عروقی غیر تهاجمی تأثیرگذاری قیمتی بیشتری نسبت به درمانهای جراحی و دارویی دارد. (به صرفه تر است) و منافع سلامتی طولانی مدت و خطر کمتری را در بر دارد. یک تمایز یا عدم تطابق مهم میان پیش‌نگری و فعالیت احیای قلبی وجود دارد. این دخالت‌های بی‌پایه شواهد و غیر تهاجمی و به صرفه از نظر قیمت، به ندرت مورد استفاده هستند و سرعت استفاده از آنها پایین است. بازگشت به احیای قلبی اینطور گزارش شده است که روی گروههای انتخابی، نامها، گروههای سنی جوانتر و آنهایی که قبلاً شرکت کرده‌اند تأثیر گذار بوده است

همچنین گزارش شده است که در خصوص در دسترس بودن و استفاده از این برنامه‌ها، موانع بزرگی وجود دارد. مباحثی نیز در مورد پرداخت وجود دارد. تنها یک بخش کوچک از افراد مورد نظر هستند و از آنها تنها یک بخش کوچک هستند که می‌توانند به این برنامه‌ها دسترسی داشته باشند. فاز 1 احیای قلبی، یک مسیر حرکت صعودی تعریف شده‌اند. فیزیک‌دانان و جراحان ممکن است که آگاهی و علم تأثیر دیدگاههای غیر تهاجمی را در مورد مشکلات سلامتی نداشته باشند. مشکلاتی که اساساً با جراحی و دارو مدیریت می‌شوند

بنابراین کاندیداهای مناسب همیشه مد نظر نیستند. بعلاوه دلائل اجتماعی، روانی برای تحت استفاده قرار دادن این منابع وجود دارد. زن‌ها کمتر درگیر این مشکلات هستند و سرعت‌‌های افت منحنی‌های آنها بالاتر است. بنابراین یک انتخاب در میان افراد نمونه‌برداری شده برای مطالعات در زمینه احیای قلب و عروق وجود دارد. شرکت زن‌ها مرتبط است با تضمین، سطح آموزش، جراحی و در دسترس بودن امکانات نقل و انتقال. هزینه در حال افزایش و در دسترس نبودن دو مانع برای شرکت در احیای قلبی به شمار می‌آیند. سرعت‌های پایین شرکت کردن در این فعالیت به ویژه سرعت های مربوط به زنها، اعضاء گروه اقلیت و افراد پیر و نیز قابلیت دستیابی رو به افزایش یک مرکزیت اصلی در مسئله است. از حقایق پیچیده مربوط به یک برنامه احیای قلبی، اجزاء مختلف ممکن است تأثیرات مختلفی روی سلامت قلب افراد داشته باشد. به علاوه تفاوتهای فیزیولوژیک میان مردها و زن‌ها منجر به تفاوتهای در شرایط قلبی و عروقی می‌شود و این قبیل تغییرات ممکن است تفاوتها را در پاسخ‌های دو جنس به احیای قلبی توضیح دهد

زنها تمایل دارند که فشار خون سیستولیک و فشار پالسی پایین‌تری داشته باشند نسبت به مردان و نیزچربی خوب کمتر و سطوح هوموسیستین کمتری نسبت به مردان دارند. زنها همچنین بیماری قلبی خاموش (بی صدای) بیشتری نسبت به مردان دارند که غالباً مربوط است به مشکلات مربوط به خواب در زنها. نتایج یک مطالعه توضیحی نشان می‌دهد که زنها کمتر به نظر می‌رسد که به رژیم جواب دهند و نیز به خطوط راهنمای تغییر تمرینی در مقایسه با رژیم‌های ترک سیگار، مصرف دارو و مدیریت استرس لازم است توجه خاصی به انگیزه بخشی از افراد شرکت کننده داده شود. برای کمک به آنها در تشخیص مهارت‌های جدید خود فعالیت‌های منزل و جامعه و برای ادامه رفتارهای روزمره زندگی جدید خود در چارچوب برنامه با در نظر داشتن این نکته که آموزش و تمرین اجزاء هسته‌ای احیای قلبی و عروقی هستند. درمان فیزیکی به طور نادر قرار داده می‌شود با مراقبت برای افراد با مشکل قلبی انجام شود. مواد و ابزار آموزش باید مطابق با نیازهای یادگیرنده و ظرفیت‌های او تخصصی شده باشند؛ در غیر اینصورت منابع از بین خواهند رفت. یک گوناگونی نشاندار و قابل توجه میان توانایی متوسط خواندن آمریکایی و سطوح قابلیت یادگیری ابزار آلات احیاء قلبی وجود دارد. تعداد بیشمار کلمات پلی سیلابیک (چند بخشی) یک فاکتور اصلی است

برنامه‌های احیای قلبی در مراکز طبیعی در مجامع بزرگ مورد اجرا قرار دارند. اکثریت وسیعی از بیماران به احیاء قلب و عروق دسترسی ندارند. دوم اینکه، شرکت طولانی مدت و پیروی از اصول برنامه مورد بی توجهی قرار می گیرد به ویژه برای زنان

اصول این برنامه‌ها روی عملکرد درمان فیزیکی تأثیر می گذارد که می‌تواند روی یک پایه         یک به یک در یک تمرین خصوصی مورد اجرا قرار گیرد و یا در یک بیمارستان فرمال در مورد احیای قلب و عروقی ندارد. در چنینی شرایطی نتایج قابل مقایسه با برنامه‌های فرمال است. یک فلسفه مراقبت در منزل در رشته مراقبت سلامت شکل گرفت شامل احیاء قلب و عروق و این بمنظور دستیابی به افراد گروههای مورد نظر است. بیمارانی که بعد از جراحی بایپس حالت ثابت دارند با یک برنامه خانگی دقیق فردی به خوبی افرادی که در برنامه احیای بر پایه مرکزیت شرکت دارند، عمل می‌کنند. همینکه بیماران فعالتر می‌شوند وضعیت دارویی آنها نیز تغییر می‌کند. درمانهای دارویی باید روی یک اساس پیش رنوده بازنگری شوند و تجویزها طبق آن تغییر کنند. این تغیییرات روی تأثیرات متابولیک طولانی مدت تمرین اثر می‌گذارد به علاوه سلامت افزایش داده شده و کاهش وزن بالقوه کار تمی پی در پی برای مانیتور کردن وضعیت دارویی بیمار لازم است تا اطمینان پیدا کنیم که تجویزات دارویی به نحوی تغییر داده می‌شوند که مناسب هستند، شامل آموزش و تمرین، حذف یا کاهش نیاز برای مصرف دارو و حمایت پارا ماکولوژیکال یک نتیجه درمانی فیزیکی مهم با فلسفه اخذ نتیجه بهتر است. تست و تمرین عملی فرمال مهارت‌های درمانی فیزیکی اصلی در تشخیص، ارزیابی و توضیح تمرین بیمار وجود دارند

اختراعات و اکتشافات اخیر در مورد تمرین برای بهتر کردن شرایط قلب و رویه با تمرکز روی بالابردن اکسیژن باقی مانده ذخیره شده هستند. یک مقیاس کیفیت زندگی با حالت آنالوگ خطی ساده درخصوص ارزیابی ویژگی بیماری و مباحث کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به منظور کمک به افراد با بیماری قلبی نشان داده شده است. با ارزیابی‌هایی بر اساس نتایج و پایه های اطلاعاتی، درمانگرهای فیزیکی قادر خواهند بود تا برنامه‌ها را برای هر فرد خاص تخصصی کرده و آن را مطابق با ویژگی هر فرد طراحی کنند تا به نتایج با ماندگاری سرعت و تأثیر پیشبرد دست پیدا کنند. به علاوه برنامه ها طوری ارزیابی می شوند که کیفیت استراتژی های ابداع شده توسط مراقبین سلامت تقویت می‌شود. چنین کیفیت تقویت شده‌ای که شامل حال آموزشی تعاملی تیم‌های بیمارستانی و آموزشی کامپیوتری می شود، خطوط هدایت پیشگیری از بیماری قلبی را تقویت می کند. از یک خط پایه تا 1 سال پیشرفتهای نمایان و علامت‌گذاری شده‌ای در ترک دخانیات، کنترل چربی، کنترل  فشار خون و دسترسی به احیای قلبی اتفاق افتادند. آغازگرهای پیشرفت کیفیت برای فعالیت‌های مرتبط با احیای قلبی و عروقی منافع و دستاوردهای پاخص و نمایانی را به همراه داشته‌اند

به علاوه تمرینات ساختاری، احیای قلبی متمرکز است روی مشاوره و آموزش درباره کاهش ریسک به نحوی که سلامت در طول زندگی ارتقاء پیدا کند. مطالعات طولانی لازم است تا مبحث فاکتورهای خطرزا و رفتارهای مربوط به نوع زندگی در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. یک برنامه چند وجهی بر پایه نتایج بدست آمده برای احیای قلبی خیلی ساده و روان نشان داده شده است. این امکان وجود داشت که اطلاعات ، مطابق با برنامه نشانه‌گذاری و درج شوند این نتایج شامل تحقیقات و مطلعه سلامت 36 – SF است و یک تست علمی از بیمار و یک تست فاصله‌ای 6 دقیقه پیاده‌روی همه نتایج هم در برنامه احیای ریوی و هم در قلبی پیشرفت کردند

چنین نتایجی برای قضاوت در مورد تأثیرات برنامه‌های احیای ریوی و قلبی مفید هستند. اگر چه احیای قلبی مرگ کار دیاک را کاهش می دهد، چه تمرین به تنهایی روی دهد چه از یک رنج قابل فهم از دخالت ‌ها استفاده شود نتیجه غیر واضح خواهد ماند. پاسخ به این سوال در بازسازی اصول و تمرینات برنامه‌های احیای کاردیاک مهم است

بیماران مبتلا به اختلالات قلبی مزمن (واکنش‌های تمرین)

دسیفانکشن قلبی شامل یک رنج از انواع پاتولوژی، علت‌ها (ژنتیکی یا اکتسابی) و شدت است که ممکن است با دارو کنترل شود یا با جراحی و یا با هردوی آنها

رایج‌ترین علت بیماری قلبی ایسکمیک و انفارکتوس عضله قلبی است. عضله‌ای که دچار انفارکتوس شده هیچ‌گاه بهبود نمی یابد بنابراین ترمیم قلب اتفاق می افتد و این مسئله سبب تغییر کارکردهای الکتریکی و الکرتوکاردیوگرافی و مکانیکی قلب می‌شود. شکل‌گیری دوباره در طول زمان اتفاق می افتد و البته با تمرین. کسر تخلیه در استراحت یک نشانگر ضعیف برای عملکرد قلبی و ظرفیت تمرین است. در حقیقت نارسایی قلبی می‌تواند با وجود یک کسر تخلیه طبیعی اتفاق بیافتد، یک فرم از نارسایی قلبی در زنانی اتفاق می‌افتد که سابقه‌ هایپر تنشن و افزایش بافت بطن چپ را داشته‌اند. بیماران می توانند بدون هیچ علائمی بوده و فاکتورهای خطر را داشته باشند. ممکن است نیاز به سطوح بالای اکسیژن و حمایت دارویی و نیز پیوند قلب باشند

بیماری شدید ممکن است نیازمند تهویه‌ی مکانیکی باشند. تمرین هم‌اکنون یک جزء مهم و اساسی در درمان افراد مبتلا به نارسایی قلبی پایدار و هم‌چنین در افرادی که تحت عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفته‌اند

گزینه‌های جراحی شامل جراحی حفره کلیدی، جراحی قلب باز (بازسازی یا ترمیم دریچه و عمل بایسپس و ترمیم آنورسیم) و پیوند قلب است. یک تعامل میان ریتم‌های  یک دوره 24 ساعته و عامل بیماری و ناپایداری فشار خون و سرعت قلب وجود دارد. این ریتم‌ها، تحت تأثیر آدرنال / هیپوتالاموس / سیستم اتونوم و فعالیت غده هیپوفیز است. بنابراین محرومیت از خواب، حرکات فیزیکی اضافه، استرس روحی، غذاهایی با چربی بالا فاکتورهای اصلی سکته، مرگ ناگهانی قلبی، آنژین، انفارکتوس، اسیکمیک هستند. تفاوتهای فشار خون و سرعت قلب در علم پاتوژن و پیشرفت آرترو اسکروریس، نارسایی قلب و ترومبوز و فاکتورهای خطر غیر وابسته کاربرد دارند. در طول این مدت، ویتامین C و E پایین‌تر هستند نسبت به باقی روز : گفته می‌شود که استفاده و تنظیم این ویتامین‌ها و تمرین می تواند ناپایداری و تغییرات سرعت قلب و فشار خون را کاهش دهد. اینکه آیا چنین تنظیمات می تواند بعداً اتفاقات بد و تلخ قلبی و عروقی را از بین ببرد یا نه نیازمند تحقیق و کار بیشتر است. اگر چه ناراحتی تفنسی یک محدود کننده معمولی برای تمرین بخاطر نارسایی قلبی است، فاکتورهای دیگری که به محدودیت تمرین مربوط هستند، چندین فاکتور هستند علاوه بر مشکلات همودینامیک مرکزی، ظرفیت تمرین تحت تأثیر آسیب تهویه‌ای و نیز عملکرد ریه‌ها، گردش خون محیطی و عملکرد عضلات اسکلتی می‌باشد. دیس پنه در تنظیم PH شریانی در طی تمرین نقش دارد

هایپر تنشن ریوی و هیپو تنشن سیستمیک نیز می توانند عملکرد یا اجرای تمرینات را محدود کنند. توضیحات برای این محدود کننده‌ها شامل دسیفانکشن گیرنده‌های فشار، گیرنده بتا عملکرد ضعیف، وفق یا تطابق عروقی طبیعی و خروجی قلبی ضعیف در ارتباط با پس بار کاری افزایش یافته بطن راست است. پاسخ‌های حجم اکسیژن تعویق افتاده شده مرتبط هستند با تولید لاکتات و فرایندهای غیر هوازی زودرس

با تغییرات راه رفتن غیر تطابقی به عنوان یک فاکتور تأثیرگذار روی تهویه در بیماران با نارسایی قلبی فرمن تلقی می‌شود

ظرفیت فیزیولوژیک بیماران با دسیفانکشن کاردیاک برای وفق با تمرینات بستگی دارد به نوع و شدت آسیب قلبی و در قدمهای بعدی به جریان اکسیژن انتقالی کاهش ظرفیت انتشار غشایی مویرگ‌های آریوئول‌ها و عدم تطابق میزان تهویه – انتشار ممکن است منعکس کننده افزایش فشار مزمن مویرگی باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 276 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:02 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود مقاله General overview and adverse geological conditions related to the presence of high wat


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله General overview and adverse geological conditions related to the presence of high water inflows and harmful gases (H2S) در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله General overview and adverse geological conditions related to the presence of high water inflows and harmful gases (H2S) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله General overview and adverse geological conditions related to the presence of high water inflows and harmful gases (H2S) در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله General overview and adverse geological conditions related to the presence of high water inflows and harmful gases (H2S) در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: 24

چکیده:

The Nosud Lot 1B is a project for the construction of a water conveyance tunnel excavated with a Double Shield Universal TBM (Tunnel Boring Machine) and represents a part of a project in the Kermanshah province, which includes other tunnel lots currently excavated with Tunnel Boring Machine. The full conveyance tunnel will serve to transmit water from the Kermanshah Province to the semi-arid area in the south of Iran. The tunnel will divert about 36-50 m3/s of water from the Hirvi Diversion Dam to the Sirvan River. From the geological point of view the tunnel is in the core of the Zagros Mountains, formed at the boundary between the Arabian and Eurasian lithospheric plates. In response to the collision phenomena between the two plates and related tectonic stress an high fractured rock mass spring out, this characteristic added to the boring activity under the ground water load produce a constant inflow inside the tunnel with variable intensity depending to the local joint condition of the rock mass. The tunnel is 9km long and is under construction by using a TBM with excavation Diameter of 6,12m. The tunnel is lined with precast concrete rings with honeycomb/hexagonal segments system. Since the beginning of the excavation adverse geological conditions were faced. Some of them present special characteristics mainly related to: High water inflow with the following consequences Washing out of pea-gravel and lining segments instability Flooding of the working places and damaging of components Transport of fines and mud in the shield area with long debris removal activities and cleaning (invert segment area and telescopic area) Presence of toxic gases (mainly Hydrogen Sulphide H2S) detected by the already equipped TBM and faced by the use of the appropriate ventilation system, procedures and special personnel safety equipment.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 241 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:02 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود مقاله Iranian Bazar:A True Sustainable Urban Space Case Study: BazaarدرeدرVakil in Shiraz در


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Iranian Bazar:A True Sustainable Urban Space Case Study: BazaarدرeدرVakil in Shiraz در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Iranian Bazar:A True Sustainable Urban Space Case Study: BazaarدرeدرVakil in Shiraz در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Iranian Bazar:A True Sustainable Urban Space Case Study: BazaarدرeدرVakil in Shiraz در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Iranian Bazar:A True Sustainable Urban Space Case Study: BazaarدرeدرVakil in Shiraz در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 11
چکیده:

The study of the urban development in ancient cities has revealed that economy always played a great role in shaping the urban and social structure of the cities. In the old cities of Iran, this important role was mainly held by Bazaar, a traditional public space in Iranian cities, which has always accommodated a great deal of commercial activities in urban texture and life. A Persian Bazaar can be easily referred to as urban artery in the structure of an ancient Iranian city.Spatial and architectural nature of an Iranian Bazaar was highly reliant on culture, climate, and economic strength of the city, and a significant attention to integrate all these factors can be observed in the spatial design of bazaars, from basic master plans to decoration:none'>smallest construction and decoration details. Such a design could create a very unique urban public space, which not only accommodated commercial activities, but also played the significant role of holding major religious, cultural, political, and social events in urban life. Therefore, Bazaar with its multi-functional spaces can be studied as a socio-economical and environmental sustainable urban space, which besides its role in balancing the environment and boosting the economy, draws the different city functions together and creates a mixed-use structure that promotes adaptability and people’s sense of belonging.This paper will first explore the architectural typology of Bazaar as an urban space, its role and position within Iranian city. Then the study will try to identify the role of bazaar as a sustainable urban structure and how it helps to improve the urban sustainability. In that regard, Bazaar-e-Vakil in the city of Shiraz will be studied as a sample of an Iranian Bazaar. The last section of the study will draw out the different design features and elements of this bazaar which made it a socio-economical and environmental sustainable urban structure, and could be integrated into future sustainable urban development.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 247 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:02 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود مقاله در مورد يادگيري مشارکتي در pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد يادگيري مشارکتي در pdf دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد يادگيري مشارکتي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد يادگيري مشارکتي در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد يادگيري مشارکتي در pdf :

مقدمه
این موضوع که دانش آموزان چگونه یکدیگر را درک کرده و چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند جنبه ای فراموش شده از آموزش است . بیشتر زمان آموزش ، صرف ایجاد ارتباط مناسب بین دانش آموزان و مواد آموزشی می شود و مقدار نیز صرف چگونگی تعامل با دانش آموزان می گردد . اما چگونگی ارتباط دانش آموزان با یکدیگر، نادیده گرفته شده است . سه راه اصلی که دانش آموزان هنگام یادگیری می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند عبارت است از :

1- با هم رقابت داشته باشند تا بهترین فرد مشخص شود ( موقعیت رقابتی )
2- به طور انفرادی به سمت هدفشان پیش روند بدون اینکه توجهی به دیگران داشته باشند ( موقعیت انفرادی )
3- به طور مشارکتی عمل کرده و همان علاقه ای را که یادگیری نیز داشته باشند
( موقعیت مشارکتی )
موقعیت رقابتی به عنوان وابستگی متقابل مخرب مطرح است که در آن یک شخص برنده و دیگران بازنده می باشند. در موقعیت یادگیری انفرادی ، دانش آموزان مستقل از یکدیگر و برای رسیدن به ملاک های از پیش تعیین شده توسط معلم، تلاش می کنند . موفقیت آنها بستگی به دستیابی به ملاک ها داشته و عملکرد سایرین در نمره ی آنها موثر نیست .
موقعیت یادگیری مشارکتی ، به عنوان نوعی وابستگی متقابل سازنده مطرح است به این معنی که دانش آموزان در گروه های کوچک با هم مشارکت و در یادگیری مطالب به یکدیگر کمک می کنند به طوری که هر یک از آنها در آینده بتوانند به صورت
انفرادی از عهده انجام آن برآیند آنها موفقیت یکدیگر را تحسین کرده و همدیگر را در انجام تکالیف تشویق می کنند و یاد می گیرند که بدون توجه به نژاد ، طبقه ی اجتماعی ، هوش، و یا توانایی متفاوتشان با یکدیگر کار کنند.

باید توجه داشت که این سه الگوی تعامل اثرات یکسانی بر یادگیری مهارت ها و مفاهیم در دانش آموزان ندارند ، مهم این است که دانش آموزان یاد بگیرند که به شیوه ای موثر در هر کدام از این موقعیت ها با سایر دانش آموزان تعامل کرده و قادرباشند بهترین شیوه را انتخاب کنند. در این مقاله به بررسی یادگیری مشارکتی به عنوان یکی از بهترین راه های تعامل بین دانش آموزان و همچنین به عنوان یک روش آموزشی موثر در کلاس درس می پردازیم.

ارکان اصلی یادگیری مشارکتی
تعریفی که جانسون از یادگیری مشارکتی ارائه می دهد به این صورت است: “کسب اهداف گروهی که در صورت کار انفرادی یا در صورت رقابتی ، نمی توان به آنها دست یافت”
جانسون بر این اساس 5 رکن اصلی را برای یادگیری مشارکتی ذکر می کند. باید توجه داشت که این ارکان برای هر نوع رابطه ی مشارکتی موثر- نه تنها در زمینه ی آموزش بلکه در خانواده ، گروه های کاری بزرگ سالان و ; لازم و ضروری است.

1- وابستگی متقابل سازنده
اولین و مهمترین عنصر در یک کلاس درس مشارکتی این است که دانش آموزان باور داشته باشند که متقابلاً به یکدیگر وابسته اند، به این صورت که یا همه با هم شنا می کنند و یا با هم غرق می شوند در یک موقعیت یادگیری مشارکتی هر دانش آموز مسئول است که
1- موارد درسی معین شده را فرا گیرد
2- مطمئن شود سایر اعضای گروه نیز موارد درسی را فراگرفته اند.
2- تعامل تشویق کننده ی رو در رو
به این معنی که اعضای گروه یکدیگر را در رسیدن به اهداف تشویق و ترغیب کنند ، یادگیری یکدیگر را تهسیل نمایند،به طور موثری به یکدیگر کمک کنند،بازخوردهای سازنده به هم بدهند ، نیازهای یکدیگر را برطرف کرده و در استدلالات و نتیجه گیری ها بحث نمایند.
3 – مسئولیت فردی
سومین عنصر یادگیری مشارکتی آن است که هر یک از اعضا مسئولیت خاصی د

ارد و هیچ کس نمی تواند بدون این که در فعالیت گروه نقشی داشته باشد،از نتایج کار بقیه ی افراد بهره مند شوند در واقع هدف اصلی مسئولیت فردی آن است که افراد بتوانند تکلیفی را که امروز به طور مشارکتی انجام شده ، در آینده به تنهایی انجام دهند .
راه های ایجاد مسئولیت فردی
– کوچک نگهداشتن اندازه ی گروه
– ارائه ی آزمون جداگانه به هر یک از اعضای گروه
– انتخاب یکی از اعضای گروه به طور تصادفی برای شرح فعایت انجام شده در گروه به صورت شفاهی.
– مشاهده و یادداشت برداری از فعالیت هر یک از اعضای گروه .
– درخواست از اعضای گروه برای توضیح دادن مطالب آموخته شده به سایر دانش آموزان کلاس.

4- مهارت های گروهی و بین فردی
چهارمین عنصر یادگیری مشارکتی، استفاده از مهارت های گروهی و بین فردی است. باید به دانش آموزان مهارت های اجتماعی مورد نیاز برای مشارکت گروهی موثر آموزش داده شود. مثلاً دانش آموزان باید یاد بگیرند که :
1- به یکدیگر اعتماد کنند

2- افکار و احساسات خود را با دقت و بدون ابهام بیان نمایند
3- یکدیگر را بپذیرند و از هم حمایت کنند
4- اختلافاتشان را به طور سازنده ای حل نمایند .
5- پردازش گروهی
پردازش گروهی به معنای آگاهی از موارد زیر است : عملکرد گروه چگونه است؟ یادگیری چگونه انجام می شود. فعالیت کدام عضو مفید تر است و کدام یک از فعالیت ها باید ادامه یابد یا تغییر کند؟ چنین پردازشی باعث می شود “
1- گروه بتواند روابط کاری مناسب را حفظ کند

2- یادگیری مهارت های مشارکتی تسهیل شود
3- اعضای گروه بر اساس کارشان باز خورد دریافت کنند
4- گروه علاوه بر تفکر شناختی به تفکر فراشناختی نیز دست یابد.

پیشینه ی نظری
یادگیری مشارکتی که اولین بار در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت به فلسفه ی جان دیوی در مورد ماهیت اجتماعی یادگیری مربوط است
– ریشه اصلی در دیدگاه ساختارگراها و این که دانش باید توسط خود افراد ساخته شده و به موقعیت جدید یادگیری گسترش یابد، دیده می شود .
– بر اساس نظر ویگوتسکی می توان استدلال کردک که دانش آموزانی که به تنهایی از عهده ی انجام کاری بر نمی آیند ، هنگامی که از کمک معلم و دوستان بهره مند می گردند چگونگی انجام آن کار را یاد می گیرند .
– از لحاظ نظریه ی شناختی – اجتماعی باندورا، وقتی شرایطی فراهم می آید که دانش آمموزان صحیح انجام دادن کاری را توسط دوستانشان مشاهده می کنند و خود نیز انجام آن کار را می آموزند و زمانی که موفقیت خود یا دوستانشان تقویت می شود اشتیاق بیشتری برای انجام آن کار پیدا می کنند .
اجرای یادگیری مشارکتی در کلاس درس
برای اجرای این روش در کلاس، معلم باید فعالیت هایی را طرح ریزی کند که برخی مربوط به قبل از اجراء ، برخی مربوط به زمان اجرا و برخی دیگر مربوط به پس از اجرای برنامه ی مشارکتی است . این فعالیتها در زیر به ترتیب توضیح داده می شود .

الف ) فعالیت های معلم قبل از اجرای کلاس مشارکتی
1- هدف های آموزشی یادگیری مشارکتی را مشخص کند
معلم باید توضیح دهد که چرا از این روش استفاده کرده است، چه منافعی برای دانش آموزان دارد و پیامدهای آن چیست ؟
2- نقش افرار گروه را معینن نماید
در مورد این که معلم خودش باید نقش ها را تعیین کند یا این که نقش ها توسط دانش آموزان تعیین شود اختلاف نظر وجود دارد . مهم آن است که هم اعضای گروه نقش هایی مجزا داشته باشند و هم دانش آموزان نقش یکسانی در تمام کلاس ها ی درس برعهده نگیرند.

3- اندازه ی گروه ها را تعیین کرده و دانش آموزان را در آنها قرار دهد اندازه ی گروه بین 2 تا 4 نفر می باشد. گروه ها می توانند همگن یا نا همگی باشند وقتی اعضای گروه مشخص شد ، بهتر است تا مدتی در آن تغییری ایجاد نگردد چون انسجام مجدد گروه زمان بر خواهد بود.
4- کلاس درس را مرتب کند
فضای کلاس باید طوری مرتب شود که معلم و دانش آموزان به راحتی بتوانند حرکت کنند. لازم است صندلی های اعضای گر

وه رو به روی هم قرار گیرد به طوری که امکان تعامل رو در رو وجود داشته باشد
5- تکالیف درسی را مشخص کند
معلم باید تکالیف را با روش آموزشی که به کار می گیرد متناسب نماید. تکالیف گروه یادگیری مشارکتی باید جالب ، چالش انگیز و بر انگیزاننده باشد.
6- ملاک های موفقیت را توضیح دهد

معلم باید مهارت های گروهی و ملاک های ارزیابی تکالیف را بیان کند. بهتر است این کار با همکاری دانش آموزان انجام شود.
7 – مواد درسی آموزشی را به گونه ای طراحی کند که وابستگی متقابل ایجاد شود مواد درسی برای گروه مشارکتی باید به گونه ای باشد که همه افراد گروه بتواند در موقعیت گروه سهیم باشند.اگر هر یک از اعضا سهم خاصی در تکلیف نداشته باشد سازمان و انسجام گروه به خطر می افتد .
8 – رفتارهای مطلوب در کار گروهی را مشخص کند
یک بخش ضروری در موفقیت یادگیری مشارکتی آن است که به دانش آموزان یاد داده شود که چگونه در یک گروه با هم مشارکت کنند. برای این منظور معلم می تواند جلساتی را به آموزش این رفتارهای مطلوب، از جمله احترام گذاشتن به نظر دیگران، اجازه گرفتن برای صحبت کردن و ; اختصاص دهد .
ب ) فعالیت های معلم به هنگام اجرای کلاس مشارتی
در این مرحله معلم باید :
1- رفتار گروه ها را مشاهده کند

در طی اجرای کلاسی معلم باید در کلاس قدم زده و هر گروه را مشاهده کند .
2- به نیازهای آنها پاسخ داده و به آنها کمک کند
در حالی که معلم کار گروهها را مشاهده می کند هر زمان که گروه ها نیاز به اطلاعات بیشتر داشته باشند معلم می تواند پاسخگوی آنها باشد.
3 – در صورت نیاز مداخله کند

هنگامی که معلم در کلاس قدم می زند ممکن است متوجه اختلافات و یا تعارض هایی در گروه شود، در این مرحله باید مداخله کرده و هر چه سریع تر تعارض را بر طرف کند و از بروز مجدد آن پیشگیری نماید .
4- گروه ها را تحسین کند
5- معلم باید وقتی دانش آموزان کار را به درستی انجام می دهند به آنها بازخورد داده و آنان را تشویق کند.
ج ) فعالیت های معلم پس از اجرای کلاس مشارکتی
1- خلاصه ای از مطلب درس بیان کند
پس از اینکه کار گروه تمام شد، معلم باید نکات اصلی و مهم درس را به طور خلاصه برای همه ی گروه ها بیان کند و او همچنین می تواند از هر یک از گروه ها بخواهد که این کار را انجام دهند .
2- یادگیری دانش آموزان را ارزیابی کند
معلم باید بر اساس ملاک هایی که در مرحله ی پیش از اجرا تدارک دیده بود، یادگیری دانش آموزان را ارزیابی کنند همچنین مهم است که به دانش آموزان بازخورد فوری از عملکردشان داده شود. چون در غیر این صورت مهارت های یادگیری مشارکتی در آنها پیشرفت نخواهد کرد.
3- از آنچه در جلسه ی یادگیری مشارکتی اتفاق افتاده یادداشت برداری کند معلم باید در مورد این که در این جلسه چه کارهایی انجام شده و به چه علت بوده است یادداشت برداری کند،این یادداشتها می تواند در اختیار دانش آموزان نیز قرار گیرد. معلم باید از این یادداشت ها در بهبود جلسات آتی یادگیری مشارکتی استفاده نماید .
نکات مفید برای معلمان کم تجربه در یادگیری مشارکتی
– جلسات نخستین یادگیری مشارکتی را با یک سخنرانی کوتاه شروع کنید و پس از آن ، از گروه ها بخواهید که مشغول انجام کار شوند .
– هنگامی که برای اولین بار از یادگیری مشارکتی استفاده می کنید بهتر است گروه ها دو نفره باشند .
– مسئلیت اعضای گروه را روی برگه هایی نوشته و آنها را در اختیار دانش آموزان قرار دهید .

1- فواید کاربرد روش یادگیری مشارکتی
پانیتز در سال 1996 حدود پنجاه مزیت برای به کار بردن یادگیری مشارکتی عنوان می کند و آنها را در چهار مقوله ی کلی قرار می دهد که عبارتند از
2- فواید اجتماعی

یادگیری مشارکتی باعث می شود تعاملات اجتماعی ارتقاد یابد. وقتی اعضای گروه نتایج و دلایل خود را توضیح می دهند ، مهارت های ارتباط کلامی رشد می یابد . یادگیری مشارکتی، رفتارهای اجتماعی مناسب را ، که در شرایط مختلف ضروری هستند، الگو قرار داده و دانش آموزان از مهارت اجتماعی مورد نیاز در جامعه و محیط های کاری برخوردار می شوند این روش موجب پذیرش تفاوت های فردی و همچنین در ک دیدگاه دیگران می شود .

3- فواید روان شناختی
نقش فعال دانش آموزان در امر یادگیری باعث می شود احساس رضایت بیشتری از تجربه ی آموزش داشته و نگرش مثبت تری به یادگیری در آنها ایجاد گردد . در یادگیری مشارکتی فرصت بحث در مورد عقاید و ایده ها و همچنین دریافت بازخوردهای سازنده وجود دارد که می تواند در شکل گیری و تقویت عزت نفس موثر باشد . همچنین یادگیری مشارکتی محیطی امن برای دانش آموزان ایجاد می کند، زیرا خطاهای فرد قبل از این که در کلاس عنوان شود ، توسط همکلاسی های وی و در داخل گروه تص

حیح می شود. یادگیری مشارکتی باعث ایجاد انگیزه درونی در دانش آموز می گردد .
4 – فواید تحصیلی
در یادگیری مشارکتی، دانش آموزان هم از طرف معلم و هم از طرف اعضای گروه تقویت دریافت می کنند که این باعث رشد خودکار آمدی بالاتری در آنها شده و به تبع آن نمرات ؛آنها افزایش خواهد یافت . بر طبق تحقیقات انجام شده یاد آوری اطلاعاتی که از طربق مشارکتی آموزش داده شده بیشتر از سایر روش ها می باشد .
همان گونه که ویسگوتسکی بیان می کند.

وقتی دانش آموزان عقاید و ایده های خود را به صورت کلامی مطرح می کنند، باعث واضح تر شدن مفاهیم برای خودشان شده و مطالب کاملاً در حافظه ی آنان جای می گیرد. یلذگیری مشارتی در دانش آموزان ایجاد خود تنظیمی می کند که بر عملکرد تحصیلی آنها تاثیر مثبت خواهد داشت .
5- فواید ارزیابی
در کلاس های یادگیری مشارکتی معلم می تواند باز خورد فوری به دانش آموزان دهد و بد فهمی آنها را از همان ابتدا تصحیح نماید . ارزیابی تنها بر اساس نمره ی یک فرد در یک امتحان خاص نیست و منابع متعددی از جمله کار گروهی ، فعالیت شخص در گروه ، مسئولیت پذیری او و ; مد نظر قرار می گیرد .
مربیان غالباً در فعال کردن فراگیران در کلاس و نیز کنترل کلاس های فعال دچار مشکل هستند؛ این تحقیق به نحوی به هدف و نقش اینگونه فعالیت ها, شیوه های اداره آنها, اقدامات ترغیبی و کنترل و ویژگی های یک یادگیری فعال و مشارکتی پرداخته است.
فراگیران عمدتاً تحت تاثیر شخصیت مربیان خویش قرار می گیرند, به علاوه مربیان خوب ویژگی هایی را دارا هستند که شناخت آنها می تواند هر مربی دلسوزی را به سوی یک شخصیت مثبت, کارآمد و باوقار سوق دهد. در این رابطه نیز فصلی پرداخته شده و رابطه آنها با نیازهای فراگیران مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجائی که شیوه های نوین تدریس منجر به فعالیت و مشارکت فراگیر در آموزش و یادگیری می شود, لذا در این تحقیق سعی شده انواع روش های تدریس که متکی و مبتنی بر مفاهیم می

باشد مورد بحث قرار گیرد و محاسن و مزایای هر کدام مطرح گردیده است؛ بکارگیری هر کدام از روشهای پیشنهادی بر دلایل خاص خود مبتنی است و مسلماً نتایج یکسان در برنخواهد داشت.
مسلماً یکی از شگردها برای مشارکت فراگیر در یادگیری و آموزش استفاده از تجهیزات و تکنولوژی آموزشی می باشد. اگر تا دیروز آموزش‌ تنها از معلمان‌ و مربیان‌ سود می‌برد و كتاب‌ به‌ عنوان‌ اصلی‌ترین ‌منبع‌ اطلاعاتی‌ در امر آموزش‌ محسوب‌ می‌گشت‌, امروزه‌ آموزش‌ با روش‌ها و ابزارها و محیطهای‌ جدید ارتباطی‌ روبرو شده‌ است‌.

پیشرفت‌های‌ اخیر در صنعت‌ رایانه‌ و اطلاع‌رسانی‌؛ ورود و ظهور شبكه‌های‌ اطلاع ‌رسانی‌ محلی‌، ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ و به‌ویژه‌ اینترنت‌؛ چند رسانه ای ها؛ فن‌آوری‌های‌ ارتباطی‌، ابزارها و روش‌های‌ جدید را پیش ‌روی‌ طراحان‌، برنامه ‌ریزان‌ و مدیران‌ و مجریان‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ قرار داده‌ است‌.

نفوذ فن‌آوری‌های‌ جدید اطلاعاتی‌ به‌ مراكز آموزشی‌ (از مدارس‌ تا دانشگاه‌ها) و حتی‌ منازل‌، روابط ساده‌ معلمی‌ و شاگردی‌ را به‌ طور كلی‌ دگرگون ساخته‌ است‌. به‌ این‌ ترتیب‌، الگوهای ‌سنتی‌ یادگیری‌ متحول‌ شده‌اند و كاربران‌ با حجم‌ گسترده‌ای‌ از اطلاعات‌ و دانش‌ مواجه‌ هستند. لذا فصلی نیز در باب تجهیزات و تکنولوژی آموزشی پرداخته شده است.
هفت قاعده کلی و بنیانی در مورد تدریس و یادگیری

شرایط کیفی تعلیم و تربیت در عرصه های مختلف بوده ایم؛ شرایطی که موجب پدید آمدن دانش آموزان بی احساس و بی انگیزه, فارغ التحصیلان بی علم و معلمان فاقد خلاقیت شده است و همان طور که ملاحظه می کنیم هر چه سطح تحصیلی بالاتر می رود شوق آموختن در دانش آموزان کاهش می یابد. ما از دانش آموزان مقطع متوسطه, با توجه به میزان تجارب و افزایش سن, انتظار تحرک, کنجکاوی و استقلال ذهنی و عملی بیش تری نسبت به مقاطع پایین تر داریم, در حالی که در این دوره با افرادی منفعل مواجه می شویم که در حال گذر از مسیر از پیش تعیین شده اند. و اما آن هفت قاعده کلی ;

1- تشویق تعامل میان معلم و دانش آموزان:
هر جا مجموعه ای از افراد در کنار یکدیگر قرار می گیرند تنها ارتباطات متقابل می تواند زمینه ساز رشد فرهنگی آن ها باشد. کلاس درس, فارغ از افراد تشکیل دهنده آن, یک محیط فیزیکی است, ولی با ورود عناصر اصلی آن یعنی معلم و دانش آموزان, یک محیط اجتماعی محسوب می شود. بنابراین یک قاعده مهم آن است که دانش آموزان در همه امور آموزشی در کلاس خود مشارک

ت داشته باشند تا از این طریق با مربیان خود به درک و تفاهم متقابل دست یابند. «از سوی دیگر شرکت نکردن دانش آموزان به طور کامل در فعالیت های یاددهی و یادگیری بدان معنی است که آن ها در جریان درگیر نشده اند.» «همدلی و همراهی معلم نیز موجب می شود دانش آموزان موانع دشوار را آسان تر پشت سر بگذارند و به محیط بیش تر علاقه مند گردند. این ارتباط دو سویه موجب افزایش بهره هوشی دانش آموزان نیز می گردد.»
2- گسترش همکاری بین دانش آموزان:

«یادگیری زمانی مؤثر است که به صورت تیمی یا مسابقه ای برگزار شود. این کار مستلزم برنامه ریزی و همکاری است. تک روی در یادگیری نتایج مقطعی دارد و بر عکس کارکردن با دیگران رشد یادگیری را افزایش داده, سهیم شدن در فکر و ایده دیگران را در پی دارد.»
«رویکرد تعاملی که امروزه بر آن تأکید ویژه می شود, در جامعه شناسی تعلیم و تربیت به کنش های متقابل میان گروه همسالان, معلم و دانش آموز, معلم و مدیر, پیشرفت های تحصیلی دانش آموزان, ارزش های معلمان و دانش آموزان می پردازند.

3- تشویق و توسعه یادگیری فعال:
در فرایند یادگیری, یادگیرنده همانند یک تماشاچی نیست و صرف حضور در کلاس و گوش دادن به سخنان معلم موجبات یادگیری او را فراهم نمی آورد. زمانی که یادگیرنده به خاطر سپردن و فراگیری به سؤالات انجام می دهد, تغییرات شگرفی را در فرایند یاددهی – یادگیری مشاهده می کنیم. در واقع دانش آموزان باید آموخته های خود را بیان کنند, راجع به آن ها بنویسند, آن ها را به گذشته ربط دهند و در زندگی روزمره خود به کار گیرند تا بتوان گفت که یادگیری به طور مؤثر انجام شده است.

4- ایجاد بازخورد سریع:
«علم به این که چه می دانیم یا چه چیزی را نمی دانیم, بر یادگیری مؤثر است. دانش آموزان برای این که بتوانند استعدادها و دانش خود را ارزیابی کنند نیاز به کمک دارند و برای این که بتوانند پیشرفت کنند نیاز به فرصت های زیادی در کلاس برای پذیرش القائات و به اجرا در آوردن آن ها دارند. همین طور به فرصت هایی نیاز دارند تا آموخته های خود, آن چیزهایی که هنوز لازم است بدانند و چگونگی ارزیابی خودشان در کلاس را منعکس سازند و این همان معنای بازخورد یا فیدبک است. «در مدل سیستمی که نظام آموزش و پرورش را به عنوان یک سیستم کلی در نظر می

گیرد بازخورد به معنای آن است که یک سازمان با کسب اطلاعات درباره نتایج کار خود در فراگرد فعالیت های خود تجدید نظر به عمل می آورد یا خود را با نیازها و تغییرات سازگار می سازد». این اطلاعات از طریق دانش آموزان در کلاس درس و عکس العمل های آن ها به جریان آموزش حاصل می شود.
5- تأکید بر استفاده درست از زمان:
زمان انرژی زیاد و مثبتی را برای یادگیری ایجاد می کند. استفاده به موقع از وقت و زمان برای دانش آموزان و افراد مشابه ضرورت دارد و دانش آموزان برای مدیریت زمان نیاز به یادگیری دارند. از دست دادن زمان در طول سال, حجم انبوه کار در آخر سال به دنبال دارد. اگر انتظارات زمان برای دانش آموز, مدرسه و مجریان به خوبی تعریف شود می تواند نتایج مطلوبی برای همه به دنبال داشته باشد.

6- افزایش سطح انتظارات از دانش آموزان:
اغلب, انتظار زیاد داشتن موجب تلاش بیش تر می گردد. هر جامعه ارزش ها و هنجارهای خاصی دارد و به موجب آن انتظارات و پاسخ های معینی را از افراد طلب می کند. افراد به تدریج از این انتظارات آگاهی یافته, خود را بر اساس آن ها در معرض داوری قرار می دهند. اغلب در یک کلاس درس فقط از چند دانش آموز انتظار ساعی بودن می رود و مابقی به افراد متوسط و ضعیف طبقه بندی شده, تا پایان سال نیز انتظار از آن ها بر اساس همین تقسیم بندی صورت می گیرد, در نتیجه در یک کلاس کم تر می توان افراد جهش یافته را ملاحظه کرد. «بر اساس دیدگاه جامعه شناختی, افراد طبق انتظارات نقش و هم چنین بر چسب هایی که بر آن زده می شود عمل می کنند.

اگر به دانش آموزای به کرات گفته می شود که کودن است و پیشرفتی نخواهد کرد, ممکن است که او این برچسب را بپذیرد و همان گونه عمل کند. شواهد حاکی از آن است که دانش آموزان بسته به انتظارات معلم, خوب یا بد رفتار می کنند.
7- پذیرش استعدادهای گوناگون و روش های یادگیری:
راه های زیادی برای یادگیری وجود دارد و انسان ها نیز مدل های مختلفی برای یادگیری دارند. هم چنین استعدادها نیز از یکدیگر متمایزند. برخی دانش آموزان ممکن است در هنر یا در کار آزمایشگاهی مستعد باشند. دانش آموزان به فرصت نیاز دارند تا هوش و استعداد خود را در یادگیری های مختلف از طریق راه کارهایی نشان دهند.

اگرچه ممکن است پیدا کردن راه کارهای جدید چندان هم راحت نباشد, ولی معلمان زبردست و آگاه می توانند با استفاده از تجارب خود و پس از مدتی به آن ها دست یابند و استعدادهای گوناگون را در یک کلاس کشف کنند و آن ها را توسعه بخشند.
اصولی که ذکر آن رفت به عنوان پایه ای برای تعلیم و تربیت و توسعه آن مطرح شده است و برای کلیه فراگیران, اعم از پیر و جوان, مؤنث و مذکر می تواند کاربرد داشته باشد.
درگیر شدن فراگیرندگان در جریان درس

پیکره اصلی درس بیشتر پرسش, صحبت معلم, مشاهده و عمل را شامل می گردد. شرکت دانش آموزان نیز در فرآیند درس امری حیاتی است. بدین سبب, معلم باید کیفیت سخنرانی خود را امتحان کند. معلمان نباید بار سنگین درس را به تنهایی بر دوش بکشند. زیرا در این صورت فقط نقش عمل کننده خواهند داشت. فعالیت گروهی در تدریس نقش اساسی دارد.
برای درگیر شدن فراگیرندگان در جریان اصلی درس باید اقداماتی انجام داد که بخشی از آنها به شرح زیر است:
– سوال شفاهی: سوال شفاهی در کلاس سبب می شود که فراگیرندگان, دانش مهارت, نگرشها و تجارب خود را ابراز دارند. به علاوه, از جواب های آنان می توان به عنوان مواد خامی در آموزش استفاده کرد و درس را به صورت تلاشی گروهی درآورد.
– بحث: بحث کردن نیز یکی از شیوه های طرح مسائل برای فراگیرندگان است. معلمان می توانند از طریق بحث زمینه ای فراهم آورند تا دانش آموزان مواد آموزشی را بسط دهند و مقایسه و تحلیل کنند.

– تکالیف: بکارگیری تکالیف نیز دانش آموزان را فعال (کنش آور) نگه می دارد. تکالیف را می توان به صورت انفرادی و یا گروهی ارائه داد. هنگام ارائه تکالیف به صورت گروهی یا انفرادی باید سطح توانایی فراگیرندگان را در نظر گرفت. دادن تکلیف در حد مناسب باعث می شود که فراگیرندگان کل توانایی های خود برای انجام دادن آن به کار گیرند. مزیت دادن تکالیف به صورت گروهی, در آن است که دانش آموزان می توانند به دانش آموزان دیگر آموزش دهند و آموزش همکلاسی ها به یکدیگر بسیار مفید است و باید مورد تشویق قرار گیرد. بازی نقش, شبیه سازی ها و انواع بازی هایی که جزو تکالیف قرار دارند, حائز اهمیت هستند.

– یاداشت برداری: دانش آموزان را باید تشویق کرد تا در ضمن تدریس یادداشت بردارند. این عمل آنها را فعال می کند و باعث می شود توجه آنان به موضوع تدریس جلب شود و یادآوری این نکته ضروری است که تنها نوشتن و یاداشت نکات کلیدی, یادگیری را تقویت می کند. تحقیقات متعدد نشان داده است دانش آموزانی که در جریان تدریس معلم یادداشت برمی دارند, در یادگیری و به خاطر سپاری و یادآوری موفق تر از سایرین هستند.
دانش آموزان و دانشجویان, مخصوصاً در مراحل رشد و تکامل پایین, اگر در آموختن, شخصاً فعال باشند , و به تناسب مطالب تدریس, حرکت کنند بسیار سریع تر و آسان تر یاد می گیرند تا فقط تماشاگر و شنونده باشند که در شنیدن عمدتاً حس شنوایی به تنهایی کار می کند و آن هم, معمولاً نه همیشه. در صورتی که در فعالیت یا حرکت هدف مند تقریباً همه حواس محصلان فعال اند. از سوی دیگر, در گوش کردن یا شنوا بودن محض, محصلان هیچ گونه مسئولیتی احساس نمی کنند؛ و این باور کاملاً نادرست را دارند که معلم مسئول یادگیری ایشان است؛ در حالی که وقتی خود محصلان, فعال و متحرک باشند, بیشتر احساس مسئولیت خواهند کرد و طبعاً به یادگیری فعال خواهند پرداخت.

گیج و برلاینر نتایج پژوهشهای همبستگی مربوط به رابطه بین یادداشت برداری فراگیران از سخنرانی معلمان و نمرات آنان در آزمون مربوط به مطالب سخنرانی را مورد بررسی قرار داده و گزارش کرده اند که رابطه بین این دو متغیر در همه پژوهشها مثبت و قابل ملاحظه بوده است. با این حال, برلاینر گزارش کرده است که یادداشت برداری تنها برای کسانی مفید است که دارای حافظه کوتاه مدت قوی هستند, اما کسانی که حافظه کوتاه مدت ضعیفی دارند, اگر تنها به گفتار معلم توجه کنند بیشتر می آموزند. بنابراین, معلم نباید همه دانش آموزان را مجبور کند تا از سخنرانی او یادداشت بردارند, بلکه باید به آنها اختیار عمل بدهد تا هر کدام که می خواهند و هر وقت که می خواهند از گفته های معلم یادداشت تهیه کنند.
یادداشت برداری به ویژه در مواردی که متن سخنرانی یا مأخذی که بتوان مو

ضوعات ارائه شده در سخنرانی را در آنها پیدا کرد وجود نداشته باشد مفید است. نشان داده شده که دست کم 60 درصد محتوای یک سخنرانی در طول 24 ساعت پس از آن از یاد شنوندگان می رود مگر آنکه در این باره اقدامی انجام گیرد.
یادداشت هایی که هنگام گوش دادن به سخنرانی تهیه می شوند اغلب نامنظم و درهم و برهم هستند. بهتر است برای استفاده های بعدی این یادداشت ها را منظم کرد.
آموزش شاگرد محوری

در روشهای آموزش معلم محوری , مانند روش آموزش سخنرانی, معلم ابتدا هدف های آموزشی خود را در اختیار شاگردان قرار می دهد؛ سپس به اجرای روشهایی که با هدفهای او متناسب اند اقدام می کند, و سرانجام از شیوه های ارزشیابی برای تعیین مقدار آموخته های یادگیرندگان استفاده می نماید؛ به سخن دیگر, «معلم, چه چیزی آموخته شود» و نیز «چگونه آموخته شود» را کنترل می کند.
در آموزش شاگرد محوری معلم و شاگردان به کمک هم به طراحی آموزش می پردازند. یعنی معلم و شاگردان به کمک هم تصمیمات مربوط به محتوای یادگیری, فعالیت های یادگیری, و روشهای مورد نیاز را اتخاذ می کنند. بنابراین, در این روش آموزشی, دانش آموزان فرصت می یابند تا مسائل و پروژه هایی را که برای آنان شخصاً معنی دار است دنبال نمایند. این سخن به این معنی نیست که در این روش آموزشی معلمان هیچ هدفی ندارند و هیچ هدفی را دنبال نمی کنند. البته در هر آموزشی هدف موجود است و در روش آموزش شاگرد محوری نیز هدف وجود دارد, اما در این روش هدف بسیار کلی تر از هدفهایی است که در آموزش معلم محور به کار می رود. در آموزش شاگرد محور هدفهای یادگیری, نه به صورت اعمال و رفتاری که لحظه به لحظه باید از یادگیرنده سر بزنند, بلکه به صورت راهنماهایی که جهت حرکت او را مشخص می کنند تعیین می شوند.

پس از تعیین هدفهای کلی یادگیر, گام بعدی در آموزش شاگرد محوری ایجاد یک محیط یادگیری است که به یادگیرندگان فرصت بدهد تا ضمن حرکت به سوی هدفها, علائق و توانایی های شخصی آنها مورد احترام قرار گیرد. برای این منظور, می توان از اندیشه ها, مضمون ها و نکاتی که دیدگاههای مختلفی را نشان می دهند استفاده کرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 307 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:01 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود مقاله ويژگي هاي سيستم هاي مخابراتي نيروگاه اتمي بوشهر در pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ويژگي هاي سيستم هاي مخابراتي نيروگاه اتمي بوشهر در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ويژگي هاي سيستم هاي مخابراتي نيروگاه اتمي بوشهر در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ويژگي هاي سيستم هاي مخابراتي نيروگاه اتمي بوشهر در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ويژگي هاي سيستم هاي مخابراتي نيروگاه اتمي بوشهر در pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

با توجه به توسعه روز افزون ابزارهای ارت باطی و مخابراتی در زمینه های مختلف، خصوصاً صنایع حساس و مدرن مانند هـوا فضا، صنعت هسته ای و صنایع گسترده و پیچیده نظامی، لـزوم
شناخت و استفاده دقیق از این سیستم ها بویژه در عصر حاضر بیشتر احساس می شود . نظر به اینکه صـنعت هسـته ای نیـز از جمله صنایع بسیار حساس، مـدرن و دقیـق مـی باشـد، لـزومبرقــراری ارتباطــات ســریع و صــحیح، جلــوگیری از تــداخل سیگنالهای ناخواسته، اطلاع رسانی به موقع، هشدار به موقع در زمان خطر و ; امری نه تنها ضروری بلکه الزامی می باشد . در این مقالـه ضـمن مقایسـه کلـی نیروگاههـای اتمـی بـا سـایر نیروگاهها، ویژگی ها و الزامات ارتباطات نیروگاه اتمی بوشـهر بعنوان نمونـه معرفـی و تشـریح مـی گـردد . تـامین ارتباطـات مخــابراتی مطمــئن در نیروگــاه اتمــی و در نظــر گــرفتنRedundancy مناسب ( به این معنی که سیستم ها کاملاً مستقلاز هم بوده از جهـت طراحـی، نـوع و مشخصـات تجهیـزات متفاوت باشند و دل یل مشترکی برای از دسـت دادن تـوام آنهـا وجود نداشته باشد ) ، بطوریکه با از دست دادن یک سیسـتم از مجموعه، سیستم دیگر بلافاصله در دسـترس و قابـل اسـتفاده باشد ضروریست . در این مقاله سعی شده مشخص شود که با توجه به اهمیت بهره برداری پیوسته و ایمن از نیروگـاه اتمـی، وجود واسطهای (Media) ارتباطی مناسب برای داخل نیروگاه و با خارج نیروگاه ضروری می باشد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 242 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:01 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين جريان نقد آزاد و سياست تقسيم سود در pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين جريان نقد آزاد و سياست تقسيم سود در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين جريان نقد آزاد و سياست تقسيم سود در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين جريان نقد آزاد و سياست تقسيم سود در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين جريان نقد آزاد و سياست تقسيم سود در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: 24
چکیده:
در این پژوهش ارتباط بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت ها سیاست های مختلفی در تقسیم سود دارند، ولی صرف نظر از سیاست خاص هر شرکت مدیران سعی می کنند با توجهبه اطلاعاتی که از آینده دارند میزان سود تقسیمی را طوری تنظیم کنند که از آثار منفی تغییرات سوود تقسیمی بر سهامداران احتراز نمایند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 295 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 7:01 ] [ دانلود مقاله ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]